De jobsite voor flexi-, extra-, studentenjobs en seizoenswerk

Uitgebreid zoeken

Flexijob | Studentenjob

1. Het statuut van Flexi-jobber

In Vlaanderen kunnen werknemers in specifieke niches en ook gepensioneerden via het systeem van flexibel werken tegen voordelige voorwaarden wat bijverdienen, terwijl werkgevers tijdens piekuren flexibel en goedkoop extra personeel kunnen aanwerven.
Zowel werknemers als werkgevers profiteren van dit flexibele werkregime. 

Welke flexi job voorwaarden zijn het meest relevant?

 • Mensen die werken in een flexi-job, betalen geen belasting of sociale zekerheidsbijdragen over bijverdiensten. Het brutoloon is dus het nettoloon. Werknemers die in een flexi-job werken, genieten ook sociale rechten (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, vakanties, enz.).
 • De werkgever betaalt slechts 25% van de werkgeversbijdrage bovenop het loon van de flexkracht.

FLEXI-JOB VOORWAARDE 1: Statuut werknemer

 • Werknemers die minimaal 4/5 van hun tijd bij één of meerdere werkgevers hebben gewerkt anders dan hun flexi-job werkgever. Concreet moeten deze werknemers in het 3de kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minimum 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt.
  Ook geldig voor gepensioneerden.

FLEXI-JOB VOORWAARDE 2: Branche werkgever

Wie kan gebruik maken van flexwerknemers?

Alleen werkgevers in de horeca of detailhandel (o.a. bakkers, slagers, supermarkten, winkelketens, buurtsupermarkten, kappers etc.) mogen gebruik maken van flexibel werken. Met ingang van 1 januari is de lijst uitgebreid met de sectoren sport, bioscoopexploitatie, podiumkunsten en muziek (geen kunstbanen) en gezondheidszorg.

FLEXI-JOB VOORWAARDE 3: De procedure

De flexwerker sluit een raamovereenkomst met de flexwerkgever. In de raamovereenkomst worden de identiteit van beide partijen vastgelegd en wordt afgesproken hoe de werkgever de werknemers zal oproepen, het salaris, een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, etc.

Als de werkgever wel wil dat de werknemer werkt, gaat hij met de werknemer een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven arbeid. Dit kan mondeling of schriftelijk. Medewerkers hebben ook het recht om oproepen niet te beantwoorden.

Werkgevers kondigen flexibel werken aan in Dimona:
• Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst levert de werkgever voor elke dag dat de flexwerknemer in dienst is een nieuwe dimona-afrekening (dagdimona) in met daarin de begin- en eindtijd van de geleverde prestaties.
• Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst levert de werkgever gedurende de gehele duur van de arbeidsovereenkomst, maar minimaal driemaandelijks (driemaandelijkse dimona) een dimona-verklaring af.

FLEXI-JOB VOORWAARDE 4: Uurloon

Flexibele werknemers ontvangen het in de raamovereenkomst afgesproken uurloon. Dit is inclusief flexibel vakantiegeld. Hierop betaalt hij geen bedrijfsvoorheffing, persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en inkomstenbelasting. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat flexloon niet op de belastingbrief hoeft te worden aangegeven.
De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Flexibel loon, flexibele toeslagen, flexibel vakantiegeld en bijzondere werkgeversbijdragen zijn aftrekbare beroepskosten.

Voor de meest actuele informatie: https://www.vlaanderen.be/flexi-job

2. Het statuut van Jobstudent

Als je als student wilt bijverdienen, kun je werken als student. Een studentencontract biedt je voordelen ten opzichte van een regulier arbeidscontract: zo betaal je als jobstudent heel weinig sociale zekerheid en betaal je geen belastingen.

STUDENTENJOB VOORWAARDE 1: Leeftijd

Je bent werkstudent als je een studentencontract hebt met een werkgever. Om je studentencontract te vervolledigen, moet je:

 • minstens 16 jaar oud zijn
 • Of ouder zijn dan 15 jaar en de eerste twee jaar secundair onderwijs hebben afgerond.
 • Verder moet studeren je hoofdactiviteit zijn en moet je studentenwerk daar duidelijk ondergeschikt aan zijn. Een werknemer die bijvoorbeeld buiten werktijd een bachelordiploma behaalt, is geen student.
 • Je mag geen studentenwerk doen, ook al volg je avondonderwijs of ander onderwijs met beperkte lessen.

STUDENTENJOB VOORWAARDE 2: Max. jaarinkomen

Als je werkt als student en een studentencontract hebt:

 • U betaalt minder sociale zekerheidsbijdragen dan andere werknemers. Werkgevers kunnen via studentencontracten ook kleinere sociale bijdragen betalen.
 • Als jobstudent betaal je geen belasting over je inkomen, tenzij je jaarinkomen hoger is dan € 13.242,86 (cijfer 2022). Dit is het totaal na aftrek van sociale lasten. U moet een belastingaangifte invullen.
 • Als uw inkomen een bepaald bedrag overschrijdt, moeten uw ouders mogelijk meer belasting betalen omdat u niet langer als een "afhankelijke persoon" wordt beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

STUDENTENJOB VOORWAARDE 3: Max aantal uren

 • 600 uren per kalenderjaar als jobstudent werken is het maximum om van de verminderde sociale bijdrage te kunnen genieten.
  Ga je over deze grens dan moet je de normale sociale bijdrage betalen en hebben je ouders ook geen recht meer op kindergeld.
 • Je mag enkel studentenjob doen als je effectief ingeschreven bent op een school en in de zomermaanden nadat je afstudeert en dit tot einde september.

 Voor de meest actuele informatie: www.vlaanderen.be/werken-als-jobstudent

JobOnTop.be, dé site voor tijdelijke jobs!

JobOnOp.be schotelt genteresseerden graag de tofste vacatures voor als flexiwerker, extra, student of als seizoenswerker voor. JobOnTop.be is ingericht voor mensen met goesting in een extra job in de horeca.

Voor ondernemers ïs JobOnTop.be een snel kanaal om potentiële extra werkkrachten aan te trekken. Via de pagina werkgever (button rechts bovenaan) komen zij meer te weten over hoe eenvoudig is om een advertentie te plaatsten.
Kandidaten reageren via JobOnTop.be rechtstreeks bij de werkgever en kunnen zo snel aan de slag!

JobOnTop.be is hét platform voor het vinden van een extra job binnen horeca, eventsector, retail, slagerij, bakkerij, café, nightlife etc.. en dit als Flexi, Extra, Student, Freelancer of Seizoensmedewerker.

Partnersites

De mensen achter JobOnTop.be zijn specialisten in de horecasector. Je kent ons wellicht van....

Quality Seekers - werving en selectie van managementprofielen binnen de hotel-, catering- en restaurantsector - www.qualityseekers.be
Jobhotel.be - jobboard voor de hotellerie - www.jobhotel.be
Jobkitchen.be - jobboard voor vaste jobs in de horeca - www.jobkitchen.be
JobOnTop.be gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Beperkt gebruik van de website